Серебряная земля. Культурный Ренессанс: конец XVIII - первая половина XIX столетия

Серебряная земля. Культурный Ренессанс: конец XVIII - первая половина XIX столетия

15 березня о 16:00 запрошуємо вас на відкриття виставки "Срібна земля. Культурний Ренесанс: кінець XVIII – перша половина ХІХ століття", присвяченої золотій добі українського релігійного та національного відродження на Закарпатті. На що спроможна одна людина? Чи під силу їй не тільки досягти високого становища, а й вплинути на культурний та освітній розвиток цілої генерації?

Андрій Бачинський (1732-1809) спромігся здобути високий авторитет серед політичної еліти Австро-Угорської імперії, очолити Мукачівську греко-католицьку єпархію, стати радником імператриці Марії-Терезії. Єпископ не лише домігся державної підтримки українського парафіяльного духовенства, а й заклав основу єпархіального архіву, розширив і упорядкував бібліотеку єпархії, яка за його життя нараховувала кілька тисяч стародруків та манускриптів. Владика надавав великої ваги розвитку видавничої справи.

За його сприяння в 1804 році у Буді (зараз Будапешт) було вперше в історії Закарпаття надруковано Біблію, яка мала допомогти "зберегти нашу материнську мову, письмо і національність". А.Бачинський дбав про поширення освіти на території Мукачівської єпархії: в Ужгороді було відкрито семінарію, впорядковано діяльність шкіл, приділено велику увагу підготовці вчителів. Єпископ склав список підручників, які мали бути надруковані у віденській університетській друкарні, для народних шкіл. Це і підручники добрих манер, християнської науки, пояснення літургії, й арифметика тощо.

Важливими було і мовне питання: Владика наполягав, щоб навчальна література друкувалася кирилицею, пристосованою до української мови. Така активна діяльність Андрія Бачинського спричинила появу цілої генерації вчених: істориків, філософів, мовознавців, педагогів, психологів, математиків і дала поштовх українському релігійному і національному відродженню на Закарпатті. Тож, чи багато під силу одній людині? Наша виставка допоможе вам знайти відповідь на це питання. В експозиції буде представлено першу друковану закарпатську Біблію (1804), історичні праці Іоана Базиловича, першу на землях Західної України друковану граматику української мови "Grammatica Slavo-Ruthena" Михайла Лучкая, а також його церковні проповіді, копії рукописів Василя Довговича та ін. Виставку створено на основі рідкісних друкованих видань та копій рукописів, які надає Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, а також сучасних видань з колекції Музею книги і друкарства України. В

хід на відкриття – вільний, у інші дні – за квитками музею. Чекаємо на вас 15 березня — 15 квітня 2019 р. щодня, крім вівторка, з 10 до 17 год. за адресою: вул. Лаврська 9, корпус 9 (на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) Тел.: (044) 280-79-76

ГДЕ, КОГДА И ПОЧЕМ
Когда:
15 марта - 15 апреля, с 10:00 по 17:00
Адрес:
ул. Ивана Мазепы 21
Телефон:
(044) 280-79-76